BECOME A DISTRIBUTOR


สมัครตัวแทนแบบ ไม่สต็อกสินค้า

 • ค่าสมัคร 300 บาท
 • ไม่ต้องรักษายอดต่อเดือน
 • รับเรทราคาส่งตั้งแต่ชิ้นแรก
 • จัดส่งในนาม ชื่อผู้ส่งเป็นชื่อตัวแทน
 • ไม่สามารถรับตัวแทนต่อสายงานได้
 • สามารถเปิดบิลเพื่อปรับเป็นบัตรให้เป็นตัวแทนแบบสต็อกสินค้าในภายหลังได้

สมัครตัวแทนแบบ สต็อกสินค้า

 • เปิดบิลสต็อก 2,000 บาท
 • ไม่ต้องรักษายอดต่อเดือน
 • เลือกรับสินค้าตามเซทที่จัดไว้ให้หรือเลือกเองได้ตามเรทราคาส่งเลย (ไม่มีค่าสมัคร เพราะค่าเปิดบิลเป็นค่าสินค้าทั้งหมด)
 • ยิ่งสั่งสินค้าจำนวนมาก เรทราคายิ่งถูกลง
 • สามารถรับตัวแทนต่อได้ทุกระดับ เพื่อสร้างทีมขาย และพัฒนาเป็นตัวแทนระดับสูงต่อไป

BUILDING SUCCESS TOGETHER


ANY QUESTION?


สอบถามข้อมูล เรทราคาสินค้า
หรือขั้นตอนการสมัครเพิ่มเติมได้ทางไลน์
เพียงสแกน QR CODE
หรือ